Олег Рибачук: Євромайдан-2013 – зона, вільна від політики

You may also like...

10 коментарів

 1. семен :

  Вот как интересно. Рыбачук говорит, что на их майдане нет ни одного непроплаченного человека, а между строк криком кричит, что все на этом майдане проплаченные с Банковой, кроме разве что простых студентов, но они пришли сюда в большинстве своем по разнарядке вузов.
  януковичу нужен был этот майдан, чтобы ехать в Вильнюс хоть с какими-то аргументами, кроме Тимошенко в заложниках

 2. ГГГ :

  Державний герб України

  ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

  01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

  Вн. № 8/346

  У Х В А Л А

  про відкриття провадження в адміністративній справі

  26 листопада 2013 року

  м. Київ

  № 826/18465/13-а

  Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Санін Б.В., ознайомившись з позовною заявою

  Політичної партії “Європейська партія України”

  до

  Кабінету Міністрів України

  про

  визнання незаконним та нечинним розпорядження КМУ №905-р

  від 21.11.2013р. ,

  ВСТАНОВИВ:

  25.11.2013 р. до судді Окружного адміністративного суду м. Києва Саніна Б.В. надійшов адміністративний позов Політичної партії «Європейська партія України» (надалі – Позивач) до Кабінету Міністрів України (надалі – Відповідач), в якому просить суд:

  1. Визнати незаконним розпорядження Відповідача №905-р від 21.11.2013 р. «Питання укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами – членами, з іншої сторони» (надалі – Розпорядження №905-р).

  2. Визнати нечинним Розпорядження №905-р.

  Суддя визнав дану позовну заяву і додані до неї документи достатніми для відкриття провадження у справі згідно ст.107 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАС України) та відповідно надіслати копію адміністративного позову та доданих документів Відповідачу.

  Водночас, в п.1 ч.2 ст.110 КАС України передбачено, що суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходи для всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку. З цією метою суд може прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів.

  Так, при розгляді матеріалів позову та вирішення питання про відкриття провадження по справі, суд дійшов висновку про необхідність витребувати у сторін додаткові документи та інформацію, зокрема:

  ь від Позивача – власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

  ь від Відповідача – документи, на підставі яких було винесено оскаржуване Розпорядження №905-р.

  В той же час, відповідно до положень ч.1 ст.171 КАС України, правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

  В ч.3, ч.4 та ч.5 ст.171 КАС України визначено, що у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов’язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду.

  З огляду на вищевказане, керуючись ст.104, ст.105, ст.106, ст.107, ст.110 та ст.171 КАС України, суд –

  УХВАЛИВ:

  1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись під головуванням судді Саніна Б.В.

  2. Закінчити підготовче судове засідання та призначити судовий розгляд справи на 10.12.2013 р. о 13:30 год., що відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1, зал судового засідання №10.

  3. Позивачу та Відповідачу забезпечити явку уповноважених представників у судове засідання.

  У випадку неможливості з’явитись в судове засідання, сторонам подати відповідне повідомлення, в якому вказати обґрунтування поважності неможливості з’явитись до судового засідання та надати відповідні докази, що посвідчують поважність причин неявки.

  4. Витребувати від Позивача:

  ь власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

  5. Витребувати від Відповідача:

  ь документи, на підставі яких було винесено оскаржуване Розпорядження № 905-р «Питання укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами – членами, з іншої сторони».

  6. Запропонувати Відповідачу подати до суду письмові заперечення проти позовних вимог (із доказами на їх підтвердження, що наявні у Відповідача), в разі заперечення щодо позовних вимог Позивача.

  Вказати Відповідачу на необхідність надати до суду додаткової копії заперечень (в разі її виготовлення) для подальшої передачі представникам Позивача.

  7. Зобов’язати Кабінет Міністрів України відповідно до вимог ст.171 КАС України, опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі у виданні, в якому розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013р. №905-р «Питання укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх Державами – членами, з іншої сторони» було або мало бути офіційно оприлюдненим.

  Вказати Відповідачу, що оголошення повинно містити вимоги Позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду даної адміністративної справи. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду.

  Додаток на адресу відповідача: позовна заява з додатками.

  Суддя Б.В.Санін

  Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

  Відповідно до ст.49, 51 КАС України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов’язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

  Крім прав та обов’язків, визначених у ст.49 КАС України, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

  Крім прав та обов’язків, визначених у ст.49 КАС України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

 3. Contemplator :

  Греции хоть дали 200 миллиардов евро, но одновременно протянули и веревку с мылом в надежде на то, что сук она найдет себе сама, а чего ждать Украине в “предбаннике” ЕС??? Видать только веревку и мыло. Ах!! Да!! Квасневский же пообещал до 1 миллиарда евро в год… Ню-ню…

 4. Вячеслав :

  Абсолютно хибна штрейбрехерська зрадницька позиція. Європейський вибір СУТО ПОЛІТИЧНА позиція. Постояти покричати – це те що хоче влада. Політичні партії – інструмент. Створення окіхось самоорганізацій – теж політична робота але нелегітимна і слабка. Все рівно з’являються “морди” які претендуватимуть на лідерство. Рибачук діє за сценарієм влади.

 5. ВладМир :

  Ага – ага, ты им еще про горшки и свидомитов расскажи, давно тебя успешного не слышали

 6. Богохульская :

  Я всегда была за папиредников и Юлю Тимошенко. Янукович украл у нас надежду. Разом нас багато!

 7. Алекс :

  Если вы не обьедегитесь с оппозиционными партиями, то просрете евромайлан, как просрали податковый майдан.

 8. Contemplator :

  И Украина идет по этому же пути, надежно прикрыв глаза шорами… Жалко…

 9. Contemplator :

  Как говорится “БЕЗ СЛОВ” ====== По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за сложной экономической ситуации в Греции местные жители заражают себя ВИЧ ради пособия в 700 евро, сообщает Sky News.

  Согласно статистике, число больных вирусом иммунодефицита за последние три года утроилось. В 2012 году число больных составляло 10,9 человека на каждые 100 тысяч. Большинство из инфицированных — мужчины в возрасте от 25 до 39 лет.

  Как заявили в организации, как минимум половина случаев заболевания СПИДом были преднамеренными. Помимо пособия люди также получают быстрый доступ к программе реабилитации.

  «Эти тенденции в Греции служат предупреждением для других стран, которым приходится сокращать дефицит бюджета, включая Испанию, Ирландию и Италию», — отметил секретарь ВОЗ. Он подчеркнул, что государствам с ограниченными финансовыми возможностями необходимо искать пути для устранения экономических проблем без причинения ущерба здравоохранению.

  Рецессия в Греции продолжается уже шесть лет. Из-за долгового кризиса страна была вынуждена обратиться за помощью в Евросоюз в 2010 году. В обмен на 200 миллиардов евро греческое правительство обязалось сократить бюджетные расходы на содержание госсектора и социальные нужды. =====

  Читать полностью: http://www.km.ru/zdorove/2013/11/26/dolgovoi-krizis-v-gretsii/726138-greki-nachali-spetsialno-zarazhat-sebya-vich-rad

 10. Alex :

  Підтримай Свій вибір щодо Євроінтеграції України: http://evrointegracija.net.ua/ Йде голосування…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

dog x videos hindipornblog.com sex2050 مشاهدةافلامسكس filmstreamingporno.com مقاطع سك aloh tube fuck4tube.com smallest penis in the world antarvasna free clips erocum.net sonandmomsex desi fuck xxx pornozavr.net chauranga movie story السكس الرائع porn-arab.net مقاطع نيك puuku slutswile.com anastasiya kvitko www poen pornhindivideo.com indianxxvideo سكس بنات الشيشان orivive.com سكس المستشفي rituparna bf video maxtube.mobi tamilporns kanada sex youporner.net indian sex viedo سكس المرج 3gpking.name سكس شواذ مترجم bitch in heat hentai freecartoonporn.info milf cherry سكس تحميل مجاني yesexyporn.com افلام خالد يوسف الاباحيه xvideos free pornbitter.com bhumi pednekar hot